Tallinna Linnavolikogu 03. septembri 2020 otsusega nr 69 otsustati lõpetada Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus ja alustada likvideerimismenetlust. Sihtasutuse likvideerijaks määrati senine juhatuse liige Kalle Sepp.

Kontaktid : e-mail kalle.sepp@takk.ee ; Mob: +372 5072505.

Hea külaline, uudistaja, võimalik koostööpartner!

Tere tulemast meie kodulehele!

Uusajast alates on kuulunud sellised mõisted, nagu areng, progress, moderniseerimine, innovatsioon Lääne tsivilisatsiooni igapäevaellu. Linnad omakorda on olnud peamised arenguvõimendid. Tallinna tõusmine Euroopa majandus- ja poliitilisele kaardile on olnud seotud kunagiste hansalinnade võrgustikuga. Läänemere tähtsaks gateway’ks on Tallinn jäänud tänaseni. Ent Tallinn peab ka ise arenema ja kohanema 21. sajandi väljakutsetega. Kuidas positsioneerida suhetes teiste Läänemere tähtsate keskustega, missugune on Tallinna roll ja tähendus lähiregioonis ja Eestis endas, mis Tallinna ajaloos ja tänapäevas on õpetlik teistele linnadele, kas Tallinnal võiks olla mingi eriline missioon või initsiatiiv – need on põhilised teemad, mille käsitlemiseks on ellu kutsutud Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus.
Tegemist on think tank tüüpi sihtasutusega, mille eesmärgiks on toetada Tallinna valitsemist linnakodanike huvides ideede, kontseptide ja lahendusvariantide pakkumisega, kaasates erinevate alade asjatundjaid, korraldades asjaomaseid koolitusi, konverentse ja ümarlaudu ning edendades Tallinna rahvusvahelist kuvandit.
Tallinn on väärt olema pealinn ja peaga linn – see on meie tegevuse juhtmõte.
Liituge meiega! Hüva nõu nagu ka kriitiline meel on alati hinnas.
Teie,
Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

 

SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus Põhikiri