Arengukoostööprojekti “Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul” lõpetamine

Eesti Vabariigi välisminister kinnitas oma 23.10.2019 käskkirjaga nr 147 SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskuse projekti nr 58-1016-A: „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ lõpparuande. Kõik projektitaotluses püstitatud eesmärgid on saavutatud ning projektitegevuste tulemusena on Ugandas avatud kuus (6) avalike teenuste teenistuskeskust: Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis (MoPS-is) Kampalas, Kaseses, Entebbes, Jinjas, Mbales ja Gulus.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.