Ukraina kolleegid tutvusid Tallinna e-valitsemisega

30. juunist 6. juulini 2019 külastasid Eestit 16 Ida-Ukraina (Ukraina kontrolli all olevad piirkonnad) linnapead ja nende asetäitjat asetäitjat, et õppida tundma kohaliku tasandi e-valitsuse lahendusi.

Selle raames korraldas TAKK Ukraina delegatsooonile 1. juulil 2019 linnavalituse saalis koolitusseminari „e-valitsemine Tallinnas“, mille viis läbi TAKKi juhatuse liige Kalle Sepp. Külalised tundsid huvi meie e-teenuste vastu, kuulasid Tallinna kogemusi tasuta ühsitranspordist ja linnaelu puudutavetset küsimusetest ning tutvusid linnavalitsuse infosaaliga.

Visiiti korraldas ÜRO taastamise ja rahu tugevdamise programm (UN RPP) “Kohaliku omavalitsuse ja detsentraliseerimisreform” raames, mis keskendub kohalike omavalitsusüksuste suutlikkuse suurendamisele detsentraliseerimisreformide rakendamiseks, strateegiliseks arenguks, ja tõhus, sooliselt arvestav planeerimine ja eelarvestamine, samuti uusimad lähenemisviisid e-valitsemise, e-dokumenteerimise ja e-teenuste jaoks Ida-Ukrainas.