Uganda riigi-ja omavalitsustöötajate delegatsiooni koolitusvisiit Tallinnasse ja Eestisse

Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 23. juunist kuni 30. juunini 2019 a. arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames viie Uganda riigi-ja omavalitsustöötajate delegatsiooni koolitusvisiidi Tallinnasse ja Eestisse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) ja Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži kõrged ametnikud ning Mbale ja Jinja linnjuhid. 

Uganda ja Eesti ühise arengukoostööprojekti seekordse (käimasoleva arengukoostööprojekti viimane) Eesti koolituvisiidi eesmärgiks oli Tallinna ning Eesti omavalitsuste (Pärnu linn ja tema osavallad –Audru ja Tõstamaa) ja Eesti riigiasutuste poolt avalike teenuste osutamise kogemuste ja erineva tasemega teenindussaalide töökorralduse, dokumendihalduse süsteemi ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Uganda külalistele anti põhjalik ülevaade nii Eesti kui Tallinna e- juhtimisest ja erinevatest e- teenustest.

Esmalt tutvustati Uganda delegatsiooni liikmetele põhjalikult Tallinna linnavalitsuse teenindussaale ning nende töö käivitamise, arendamise ja igapäevaste avalike teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamisega seotud küsimusi. Vastavasisulised ettekanded ning koolitused viisid läbi projektieksperdid: Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja linnavalitsuse teenindussaali juhataja Elle Veltmann ning nende ettekandeid täiendasid omalt poolt projektieksperdid Jana Viital ja Kalle Sepp. Nõmme linnaosavalitsuse teenindussaali tööd, seal pakutavaid avalikke teenuseid ning Tallinna linnavalitsuses kehtivat dokumendihalduse süsteemi ülesehitust ja põhimõtteid (DMS ja EDMS) tutvustasid ugandalastele Nõmme linnaosa vanema asetäitja Karmo Kuri ja projektiekspert ning Nõmme linnaosavalitsuse  teenindussaali juhataja Jana Viital.

Kohtumisel Rahandusministeeriumis tutvustas regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Kaie Küngas Uganda külalistele Eestis läbiviidud omavalitsusreformi põhimõtteid ja tagajärgi ning seonduvalt KOV reformiga uues tekkinud olukorras avalike teenuste pakkumiste praeguseid võimalusi ja lahendusi.  Nn. „riigimajade“ projekti põhimõtteid ja nende rakendamisega seotud küsimusi Eestis tutvustas külalistele „riigimajade“ projektijuht Silver Salla. Väga inspireerivaks osutus ka tutvumine Eesti nn. „superministeeriumi“ kontseptsiooni ja ministeeriumite ametnike kaasaegsete töötingimustega.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid samuti Välisministeeriumi välismajanduse-ja arengukoostöö osakonna juhataja Ann Hänni, osakonna spetsialist Annika Leegi ning poliitikanõunik Jaanus Varuga. Uganda delegatsiooni juht ja liikmed andsid Välisministeeriumi esindajatele ülevaate nii eelmise ühise arengukoostööprojekti tulemustest ja selle soovitavatest jätkutegevustest Ugandas ning käimasoleva arengukoostööprojekti tegevustest ja saavutatud tulemustest.

Uganda poolne projektikoordinaator Kenneth Kwarimpa-Atim andis Välisministeeriumi esindajatele üle Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ministri, Hr. Wilson Muruli Mukasa kirja MoPS-i kinnitusega senise eduka koostööprojekti tulemuste (6 avatud teeninduskeskust Ugandas)  kohta ning MoPS-i poolse soovi ja palvega tulevikus ühist arengukoostööd jätkata.

Tulenevalt Eesti poolsete projektipartnerite soovist anda Uganda külalistele võimalikult mitmekesine ülevaade avalike teenuste pakkumisest ka väljaspool pealinna, külastasid ugandalased Pärnu linna ja osavaldade teeninduspunkte Audrus ning Tõstamaal.  Pärnu linnapea Romek Kosenkranius andis ülevaate nii Pärnu linna praegustest tegemistest kui ka omavalitsusreformi tulemustest. Pärnu linnavalitsuse teabekorralduse teenistuse juhataja Teele Kurm ja IT- analüütik Annemarii Hunt tutvustasid külalistele Pärnu avalike teenuste ja dokumendihalduse rakendamise põhimõtteid. 

Väga huvipakkuvaks ja inspireerivaks osutus ugandalaste tutvumisvisiit International House of Estonia (IHE) uude teeninduskeskusesse, kus keskuse juhataja Annely Tank tutvustas riigi, omavalitsuse (Tallinn) ja erasektori koostöös töötavat uusimat avalike teenuste osutamise keskust Tallinnas.

Uganda delegatsiooni Tallinna ja Eesti koolitusvisiidi tegevustest, nende siin õpitust ja kogetust, andsid külalised ülevaate Raepressile, kes vastava info Tallinna linna kodulehele üles pani ning ka teistele meediakanalitele edastas. Ugandalaste koolitusvisiidiga seonduv saatelõik oli eetris ka Tallinna TV-s,  26.06.2019.a. kell 20:00 õhtuses rubriigis Uudised.

Koolitusvisiidi programmi raames korraldati Uganda delegatsiooni liikmetele nii Tallinna kui ka Vanalinna, Harjumaad, Pärnut ja Pärnumaad, aga ka muid Eesti vaatamisväärsusi tutvustavad ekskursioonid. Eriliselt meeldejäävaks sündmuseks osutus ugandalastele ka osalemine Eesti Vabaõhumuuseumis toimunud Jaanitulel.

Uganda delegatsiooni koolitusvisiiti kokkuvõtvatel kohtumistel ja  nõupidamistel arutati uue võimaliku tulevase Uganda-Eesti arengukoostööprojekti algatamisega seotud küsimusi, võimalikke edasisi ühiseid tegevusi Ugandas avalikke teenuseid pakkuvate teenindussaalide rajamisel ja edasiarendamisel ning Eestis  kasutuses oleva dokumendihaldussüsteemi põhimõtete rakendamise võimalusi Ugandas.

Lepiti kokku, et Eesti poolsed projektieksperdid jätkavad vaatamata käimasoleva arengukoostööprojekti lõppemisele erinevate elektrooniliste infokanalite vahendusel ka edaspidi nii MoPS-i kui ka projektis osalenud Uganda KOV-ide esindajate nõustamist nii teenindussaalide töö arendamise kui ka dokumendihalduse ja elektroonilise dokumendihalduse (DMS ja EDMS) edasiarendamise teemadel. 

Samuti lepiti kokku, et Eesti poolne arengukoostööprojekti koordinaator informeerib Uganda poolseid koostööpartnereid läbirääkimiste kulgemisest Välisministeeriumi esindajatega võimaliku uue arengukoostööprojekti käivitamiseks. 

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

FOTOD

MATERJALID

Tallinna TV  Uudised