Tallinna linna ametite ja allastuste spetsialistide koolitsureis Pihkvasse ja Novgorodi

TAKK korraldas 16-19.05.2019 Tallinna linna ametite ja allastuste spetsialistidele, kokku 40 inimest, koolitsureisi Pihkvasse ja Novgorodi. Tallinna delegatsiooni liikmed osalesid Pihkva Linnavlitsuse poolt korraldatud erialade kaupa vastuvõtul, kus külalistele Talklinnast esinesid Pihkva abilinnapea Pavel Volkov, linna välissuhete valitsuse juhataja Kristina Kobõz, linna kommunaalvalitsuse juhtaja Andrei Aljabin, Venemaa Välisministeeriumi Pihkva piirkonna esindaja Aleksandr Ivanov, linna transpordivalitsuse juhataja Jevgeni Zinkevitš jt. Tehti huvikäik ka linna   kultuuri – ning olmeobjektidele. Pihkva poolt tunti huvi Tallinna tasuta transpordi ja perearstide töö korraldamise vastu. Delegatsioon külastas ka Mihhailovskojet ja Novgorodi.

FOTOD