XV Linnade ja Valdade Päevad

12. ja 13. veebruaril 2019. aastal said üle terve Eesti Tallinnasse, XV Linnade ja Valdade Päevadele osalema tulnud kohalike omavalitsuste esindajad taaskord Tallinna infostendis näha ja kuulda kõige värskemat informatsiooni Tallinna 8 linnaosa, Ettevõtlusameti, Keskkonnaameti ja Tallinna Energiaagentuuri, Kommunaalameti, Linnavaraameti, Kultuuriameti, Munitsipaalpolitsei Ameti ning Sotsiaal-ja Tervishoiuameti poolt pakutavatest uutest teenustest ning vastavate valdkondade arengutest. 2019. aasta Tallinna infostendi läbiv moto oli „Tallinn 800 +“ ning see oli n.ö. „avalöögiks“ Tallinna esmase kirjaliku mainimise tähistamisest, mille kohase ülevaate kõigile huvitatutele esitas ka Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas.
Traditsiooniliselt osalesid Tallinna linna infostendis esitluste olulise osana ka Tallinna puuetega inimeste Tugikeskuse Juks ning Vaimse Tervise Keskuse esindajad, kes tutvustasid omi tegemisi ning pakkusid müügiks puuetega inimeste poolt valmistatud käsitöö meeneid, mis ka seekord üsna populaarseteks osutusid.
XV Linnade ja Valdade Päevade üritustel ja aruteludel osales korraldajate sõnul kahel päeval kokku ligi 1700 inimest, kellest valdav osa külastas ka Tallinna infostendi ning kuulas linnaametite spetsialistide ettekandeid ja viis kodulinna/valda kaasa Tallinna tegemisi kajastavaid infomaterjale ning meeneid.
Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas üleriigilistel Linnade ja Valdade Päevadel Tallinna linna infostendi juba 8-ndat korda.

FOTOD

MATERJALID