Sankt-Peterburgi Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia üliõpilased külastasid Tallinnat

24.-26. jaanuarini 2019 korraldas SA TAKK Tallinnas Venemaa Presidendi juures asuva Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia Loode piirkonna (Sankt-Peterburg) Instituudi üliõpilastele ja õppejõududele koolitusseminari, millel osales kokku 13 inimest.

Külalised tutvusid Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonnas ja Tallinna Ülikoolis tulevaste riigiametnike ja spetsialistide ettevalmistamisega ning täiendõppe korraldamisega.

Kohtumisel Tallinna linnasekretäri Toomas Sepaga oli teemaks kohalike omavalitsuste roll hariduse korraldamisel, samuti e-teenused kohalikes omavalitsustes. Tallinna Linnakantselei Teeninduse ja dokumendihalduse osakonna juhataja Elle Veltmann viis läbi koolituse linna e-administreerimisest.

Külalised käisid ka Riigikogus, kus kohtusid Riigikogu majanduskomisjoni liikme Märt Sultsiga.

Piiterlastele tehti ka linnaekskursioon ja tutvustati vanalinna vaatamsiväärsusi, Piritat, lauluväljakut ja Lasnamäe elurajooni.
2019 aastal on plaanis instituudi esindajatele veel ühe samalaadse koolitusseminari korrraldamine TAKKi poolt.

FOTOD