Uganda kuue riigi ja omavalitsustöötajatest koosneva delegatsiooni esindajate koolitusvisiit Tallinnasse ja Eestisse

Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 23. septembrist kuni 30. septembrini 2018. a. arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames Uganda kuue riigi ja omavalitsustöötajatest koosneva delegatsiooni esindajate koolitusvisiidi Tallinnasse ja Eestisse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi (MoPS) ja Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži kõrged ametnikud ning Mbale linnavalitsuste esindaja. Delegatsiooni juhtis Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi kantsler pr. Catherine Bitarakwate Musingwiire.

Uganda ja Eesti ühise arengukoostööprojekti seekordse Eesti koolituvisiidi eesmärgiks oli Tallinna ning Eesti omavalitsuste (Pärnu ja Audru)  ja riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste ja erineva tasemega teenindussaalide töökorralduse, dokumendihalduse süsteemi ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Lisaks anti Uganda külalistele põhjalik ülevaade nii Eesti kui Tallinna e- juhtimisest ja erinevatest e- teenustest.

Koolitusvisiidi programmi Tallinnas planeeritud tegevuste käigus kohtusid Uganda delegatsiooni liikmed Tallinna Linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti ja Tallinna  linnapea Taavi Aasaga, kes väljendasid tõsist heameelt selle üle, et käimasolev on juba teine Tallinna linna poolne Uganda arengukoostööprojekt linna paremate kogemuste tutvustamiseks ja kasutamiseks Uganda avalike teenuste arendamisel.

Uganda delegatsiooni liikmetele tutvustati põhjalikult Tallinna linnavalitsuse teenindussaali ning selle käivitamise, arendamise ja igapäevaste avalike teenuste pakkumisega seotud probleemide lahendamisega seotud küsimusi. Vastavasisulised ettekanded ning koolitused viisid läbi projektieksperdid Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja linnavalitsuse teenindussaali juhataja Elle Veltmann, keda toetasid projektieksperdid Ülle Purga, Jana Viital ja Kalle Sepp. Nõmme linnaosavalitsuse uut teenindussaali ja seal pakutavaid avalikke teenuseid ning Tallinna linnavalitsuses kehtivat dokumendihalduse süsteemi ülesehitust ja põhimõtteid (DMS ja EDMS) tutvustasid ugandalastele Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis ning linnaosa vastava ala spetsialistid haldussekretär Kersti Põierpaas ja projektiekspert ning Nõmme linnaosavalitsuse  teenindussaali juhataja Jana Viital.

Andmaks Uganda külalistele laiemat ülevaadet Eesti eriilmelistest teenindussaalidest ning neis osutatavatest avalikest teenustest, külastati ka Riigikantseleid, kus Istungiosakonna juhataja Aivar Rahno tutvustas külalistele e-valitsuse ja e-valitsuskabineti toimimist. Maksu-ja tolliametis tutvustasid Teenuste osakonna juhataja Triin Raaper ja peaspetsialist Roman Spasjuk ugandalastele Ameti teenindussaalide toimimist ja e-teeninduse arendamise põhimõtteid. Kohtumisel Rahandusministeeriumis tutvustas ministeeriumi Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna juhataja Marlen Piskunov koos oma meeskonnaga ugandalastele nn. „riigimajade“ projekti põhimõtteid ja nende rakendamisega seotud küsimusi Eestis. Samuti peatuti pikemalt eesti avaliku teenistuse reformil ja dokumendihalduse arendamise teemadel. MoPS kantsler kohtus ka oma kolleegi, Rahandusministeeriumi kantsleri Veiko Taliga.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid ka Välisministeeriumi välismajanduse-ja arengukoostöö osakonna peadirektor Jüri Seilenthali, osakonna juhataja Ann Hänni ning spetsialistide Annika Leegi ja Jaanus Varuga. Uganda delegatsiooni juht ja liikmed andsid ülevaate nii eelmise ühise arengukoostööprojekti tulemustest ja selle jätkutegevustest Ugandas kui ka käimasoleva arengukoostööprojekti tegevustest ja tulemustest ning rääkisid oma seekordsel Eesti visiidil omandatud teadmistest ja kogemustest ning Eesti-Uganda arengukoostööprojekti edasistest tegevustest ja arengutest.

Tulenevalt Eesti/Tallinna poolsete projektipartnerite soovist anda Uganda külalistele ülevaade avalike teenuste pakkumisest ka väljaspool pealinna, külastasid ugandalased Pärnu linna ja maakonda ning teeninduspunkti Audrus. Pärnu abilinnapea Marko Šorin ja teabekorralduse teenistuse peaspetsialist Birgit Sild tutvustasid külalistele Pärnu avalike teenuste ja dokumendihalduse rakendamise põhimõtteid. Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus osavalla teeninduskeskust ja selle tegevuse põhimõtteid.

Eesti ja Tallinna koolitusvisiidi tegemistest, siin õpitust ja kogetust, andsid Uganda külalised ülevaate ja intervjuu ajalehtedele „Pärnu Postimees“ ja „Nõmme Sõnumid“ ning Raepressile, kes vastava info Tallinna linna kodulehele üles pani ning ka teistele meediakanalitele edastas. Ugandalaste koolitusvisiidiga seonduvat kajastas ka eraldi saatelõik Tallinna TV-s. Sotsiaalmeedia kanalites kajastati Uganda delegatsiooni Eesti koolitusvisiiti nii Tallinna linna, Nõmme LOV-i, Pärnu linna kui ka Audru osavalla facebooki lehekülgedel, samuti Maksu- ja tolliameti siseveebis.

Koolitusvisiidi programmi raames korraldati Uganda delegatsiooni liikmetele ka Tallinna ja Tallinna Vanalinna, Pärnu linna ja Pärnumaad ning muid Eesti vaatamisväärsusi tutvustavad ekskursioonid.

Uganda delegatsiooni koolitusvisiiti kokkuvõtvatel kohtumistel, nõupidamistel ja aruteludel koos Eesti/Tallinna poolsete projektiekspertidega, arutati arengukoostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi Ugandas avalikke teenuseid pakkuvate teenindussaalide rajamisel ja arendamisel, dokumendihalduse süsteemi Eestis kasutusel olevate põhimõtete rakendamise võimalusi Ugandas ning kooskõlastati edaspidiste koolitusteemade valik ja Eesti/Tallinna projektiekspertide poolt soovitatud ettevalmistatud abimaterjale järgmiseks koolitusvisiidiks Ugandas.

Koostööpartnerid leppisid kokku, et Tallinna ekspertide delegatsiooni visiit Ugandasse planeeritakse korraldada 06.-15.jaanuaril 2019.a., mille käigus vastavalt arengukoostöö programmile kohtutakse Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi juhtivametnikega  ning spetsialistidega ja viiakse läbi ühiselt kokkulepitud koolitused ja treeningud ning nõustamised teenindussaalidega tegelevatele spetsialistidele nii Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumis, Uganda Avaliku Teenistuse Kolledžis kui ka arengukoostööprojektis osalevates omavalitsustes.

 

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

FOTOD ja MATERJALID

Ajalehe artiklid ja TV kajastused:

Tallinn TV

Tallinn veebileht

Pärnu Postimees 1

Pärnu Postimees 2

Publicservice.go.ug

Nõmme Sõnumid