Uganda projekti pikendamine

Arengukoostööprojekti  „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks)  rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul  pikendamine

  1. juunil 2018.aesitas SA TAKK juhataja Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale taotluse arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop-shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamiseks ühe aasta võrra ning lisarahastuse eraldamiseks.
  2. juulil 2018.akinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 122 arengukoostööprojekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kuni 31. juulini 2019.a ning lisarahastuse eraldamise. 06.augustil 2018.a allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsleri ülesannetes tegutsev juriidiliste ja konsulaarküsimuste asekantsler Annely Kolk ja SA TAKK juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

DOKUMENT