Myanmari riigiametnike delegatsiooni Eesti koolitusvisiit

Sihtasutus Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus (TAKK) korraldas 3.-8 juunini 2018 Myanmari riigiametnike delegatsioonile Eesti koolitusvisiidi. Myanmari 16-liikmelist delegatsiooni juhtis Myanmari Avaliku Teenistuse Nõukogu esimees –  His Excellence Dr Win Thein (the Chairman of the Union Civil Service Board in Myanmar – UCSB). UCSB on keskne riigiorgan, mis juhib Myanmari avalikku teenistust, korraldab tsentraliseeritult riigiametnike värbamist ning nende arendamist. Delegatsioonis osalesid lisaks kõrgemad ametnikud Avaliku Teenistuse Nõukogust ning juhtivad õppejõud ning ametnikud Avaliku Teenistuse Nõukogule alluvast kahest kesksest Avaliku Teenistuse Instituudist (Central Institute for Civil Service).

Visiit toimus Euroopa Liidu esinduse Myanmaris poolt finantseeritava projekti “Institutional Strengthening and Policy Dialogue Support” raames ja selle korraldas SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus.

Myanmari delegatsiooni Eesti-visiidi käigus kohtuti EV Riigihalduse minister Janek Mäggi ja rahandusministeeriumi spetsialistidega ja kuulati vastavasisulisi ettekandeid. Riigikantselei Tippjuhtide kompetentsikeskuses andis Keskuse tööst ülevaate selle juht Eve Limbach-Pirn. Kohtumisel Tallinna linnavalitsuses abilinnapea Aivar Riisalu ja Tallinna linnavalitsuse juhtivametnikega ning Nõmme linnaosavanema Grete Šillise ja linnaosavalitsuse spetsialistidega kuulati ülevaadet e-teenuste ja IKT arengust Tallinnas ning professor Aive Pevkuri loengut avaliku teenistuse eetikast. Delegatsioonile korraldati külaskäik Tallinna Tehnika Ülikooli, kus kohtuti professor Tiina Randma-Liiviga, kes andis ülevaate Eesti ja Ida-Euroopa avaliku teenistuse reformist, seejärel tutvus delegatsioon e-Estonia showroomiga, mis pakkus Myanmari delegatsiooni liikmetele väga suurt huvi. Delegatsiooni juhte võõrustas ka Välisministeeriumi poliitikanõunik- suursaadik Mart Tarmak.

Väljasõidul Pärnusse kohtuti linnapea Romek Kosenkraniuse ja linna juhtivtöötajatega, külastati Sisekaitseakadeemia Politsei-ja Piirivalvekolledžit, kus Myanmari delegatsiooni vastuvõtjaks oli  direktor Kalvi Almosen koos kolledži juhtivspetsialistidega. Lisaks ametlikule koolitusprogrammile tutvusid delegatsiooni liikmed ka Tallinna ning Pärnu vaatamisväärsustega.

FOTOD