Linnade ja Valdade Päevad XIV

14. ja 15. märtsil 2018.a. said üle terve Eesti Tallinnasse, 14-ndatele Linnade ja Valdade Päevadele osalema tulnud kohalike omavalitsuste esindajad, taaskord Tallinna infostendis näha ja kuulda kõige värskemat informatsiooni Tallinna Transpordiameti ja Linnatranspordi AS-i, Tallinna Linnakantselei, Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, Tallinna Ettevõtlusameti, Tallinna Keskkonnaameti, Tallinna Energiaagentuuri, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Linnavaraameti, Tallinna Kultuuriameti, Tallinna Kultuurikatla ja Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti poolt pakutavatest uutest teenustest ning vastavate valdkondade arengutest. Selle aasta Tallinna infostendi läbiv moto oli „Kaasav Tallinn“.  Tallinna linna infostendis osalesid ka Tallinna puuetega inimeste Tugikeskus Juks ning Vaimse Tervise Keskuse esindajad, kes tutvustasid oma tegemisi ja pakkusid müügiks puuetega inimeste poolt valmistatud käsitöö meeneid.

14-ndatel Linnade ja Valdade Päevade üritustel ja aruteludel osales korraldajate sõnul kahel päeval kokku 1405 inimest, kelledest valdav osa külastas ka Tallinna infostendi ning kuulas linnaametite spetsialistide ettekandeid ja viis kodulinna-valda kaasa Tallinna infomaterjale.
Tallinna linna esindamist Linnade ja Valdade Päevadel oma Infostendiga korraldas juba 7-ndat korda Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus.

 

PRESENTATSIOONID

FOTOD