Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 27. augustist kuni 3. septembrini 2017. a. arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ raames kuue Uganda riigi ja omavalitsustöötajatest koosneva delegatsiooni esindajate koolitusvisiidi Tallinnasse ja Eestisse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi ja Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži kõrged ametnikud ning Jinja, Entebbe ja Kasese linnavalitsuste esindajad. Kuna projekti tegevuskavas ja projektieelarves oli kokkulepitud viie-liikmelise Uganda delegatsiooni Eestisse ja Tallinna koolitusvisiidile tulek, siis on märkimisväärne tõsiasi, et Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi (MoPS) huvi arengukoostööprojekti raames pakutava Tallinna koolitusvisiidil osalemise osas oli nii tõsine, et ministeerium finantseeris ise projektiväliselt ühe oma kõrge ministeeriumi ametniku (avalike teenuste osakonna juhataja) Eesti koolitusvisiidil osalemisega seotud kulud ning Uganda delegatsioon kasvas seetõttu kuue- liikmeliseks.

Uganda ja Eesti ühise arengukoostööprojekti seekordse koolituvisiidi eesmärgiks oli Tallinna ning Eesti omavalitsuste ja riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste ja erineva tasemega teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Lisaks anti Uganda külalistele põhjalik ülevaade nii Eesti kui ka Tallinna e- juhtimisest ja erinevatest e- teenustest.

Uganda delegatsioonil oli taaskord meeldiv võimalus kohtuda Tallinna tegevlinnapea hr.Taavi Aasaga, kes väljendas tõsist heameelt fakti üle, et käimasolev on juba teine Tallinna poolne arengukoostööprojekt Tallinna linna paremate kogemuste tutvustamiseks ja kasutamiseks Uganda avalike teenuste arendamisel.

Uganda delegatsiooni liikmetele, kes nii  Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumis (pilootprojektina) kui Jinja, Entebbe ja Kasese omavalitsustes hakkavad vastavaid rajatavaid teeninduskeskusi ja teenindussaale rajama ja juhtima, tutvustati põhjalikult Tallinna linnavalitsuse teenindussaali ning selle käivitamise, arendamise ja igapäevaste probleemide lahendamisega seotud küsimusi. Vastavad ettekanded ning koolitused viisid läbi projektieksperdid, Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, teenindussaali juhataja Elle Veltmann ning projektiekspert Ülle Purga. Nõmme linnaosavalitsuse uhiuut teenindussaali ja seal pakutavaid teenuseid tutvustasid Ugandalastele linnaosa vanem Tiia-Liis Jürgenson ning linnaosa vastavad spetsialistid eesotsas haldussekretär Kersti Põierpaasiga. Seejärel tutvustati külalistele võrdluseks ka Mustamäe linnaosavalitsuse teenindussaali ja sealset töökorraldust, Mustamäe linnaosavanema Helle Kalda, haldussekretär Katri Koitveri ja teiste linnaosavalitsuse ametnike poolt. Samuti tutvustati Ugandalastele Tallinnas lisaks eelmainitutele veel ka Tallinna Munitsipaalpolitsei ning Tallinna Sotsiaal-ja Tervishoiuameti teenindussaalide töökorraldust.

Samuti korraldati Uganda delegatsiooni liikmetele Tallinna linna ning loomulikult meie Vanalinna ja muid vaatamisväärsusi tutvustav ekskursioon.

Andmaks Uganda külalistele laiemat ülevaadet Eesti eriilmelistest teenindussaalidest, tutvustati neile ka Politsei-ja Piirivalveameti Tallinna Tammsaare tee 47 teenindussaali, mis on suurim ja eesrindlikum avalikke teenuseid pakkuv teenindussaal Eestis. Kuna Tallinna poolse koolituse korraldaja soov oli anda ülevaade avalike teenuste pakkumisest ka väljaspool pealinna, külastasid Ugandalased Rapla maakonda ja Kehtna vallavalitsust, kus vallavanem Indrek Kullam ja valla arendusnõunik Varri Väli koos teiste valla juhtivametnikega tutvustasid avalike teenuste pakkumisega seonduvat valla tasandil. Lisaks tutvustati külalistele mitmeid Raplamaa vaatamisväärsusi, nagu näiteks Kalle Hamburgi kartulikasvatustalu ja Järvakandi Klaasimuuseumi. Raplamaal kogetu kohta andsid Ugandalased intervjuu ajalehele „Raplamaa Sõnumid“ ja Kehtna kohalikule häälekandjale.

Meeldejäävaks ja suurt huvi tekitavaks kogemuseks külalistele oli e-Estonia showroomi külastus ning sealne ülevaatlik Eesti e-temaatikat käsitlev ettekanne.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid ka Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktori Ann Hänni ning välisministeeriumi spetsialistide Annika Leegi ja Jaanus Varuga. Ugandalased andsid ülevaate eelmise ühise arengukoostööprojekti tulemustest ja selle jätkutegevustest Ugandas ning rääkisid oma seekordsel Eesti visiidil omandatud teadmistest ja  kogemustest ning arengukoostööprojekti edasistest tegevustest ja sammudest.

Oma Eesti ja Tallinna koolitusvisiidi tegemistest, siin õpitust ja kogetust, andsid Uganda külalised ülevaate ja intervjuud ajalehtedele : „Raplamaa Sõnumid“, „Nõmme Sõnumid“, „Mustamäe Sõnumid“ , Kehtna valla häälekandjale  ja  Raepressile, kes esitatud info Tallinna linna kodulehele ülesse laadis ning Ugandalaste koolitusvisiidiga seonduvat kajastasid saatelõigud Tallinna TV-s.

Kohtumistel, nõupidamistel ja aruteludel koos Tallinna poolsete projektiekspertidega, arutati arengukoostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi Ugandas avalikke teenuseid pakkuvate teenindussaalide rajamisel ja arendamisel ning kooskõlastati edaspidiste koolitusteemade valikut ja Eesti projektiekspertide poolt soovitavaid ettevalmistatud abimaterjale järgmiseks koolitusvisiidiks.

Koostööpartnerid leppisid kokku, et Tallinna ekspertide delegatsiooni visiit Ugandasse planeeritakse esialgselt korraldada 02.-12.detsembril 2017.a., mille käigus vastavalt arengukoostöö programmile kohtutakse Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi juhtivametnikega ja viiakse läbi ühiselt kokkulepitud koolitused ja treeningud ning nõustamised teenindussaalidega tegelevatele spetsialistidele nii Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumis kui ka Jinja, Entebbe ja Kasese linnavalitsustes.

FOTOD ja MATERJALID

Tallinna TV (video): http://www.tallinnatv.eu/uudised/uudislood/14478-2017-08-29-uganda-delegatsioon-kulastas-nomme-maja

Kehtna Ajaleht : https://drive.google.com/open?id=0B9mgrdBBLME8d1pPVDVYSjREU0U

Raplamaa ajaleht: https://drive.google.com/open?id=0B9mgrdBBLME8R2FFOFVVZVBsWUU

Nõmme ajaleht: https://drive.google.com/open?id=0B9mgrdBBLME8YWlkT3NZakNld2c

Tallinna veebileht: http://www.tallinn.ee/est/Uudis-Uganda-delegatsioon-tutvub-sel-nadalal-Tallinna-teeninduskeskuste-tooga

Tallinn foto galerii: http://www.tallinn.ee/est/Uganda-delegatsioon-2

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.