Sankt-Peterburgi Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia üliõpilased külastavad Tallinnat

04.-06. detsembrini 2016 korraldas SA TAKK Tallinnas Venemaa Presidendi juures asuva Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia Loode piirkonna (Sankt-Peterburg) Instituudi üliõpilastele ja õppejõududele koolitusseminari, millel osales kokku 17 inimest.

Külalised tutvusid Tallinna Tehnikaülikooli Sotsiaalteaduskonnas tulevaste riigiametnike ettevalmistusega ning täiendõppe korraldamisega, mille viis läbi teaduskonna dekaan prof. Sulev Mäeltsemees. Õppimisvõimalusi Venemaa Presidendi juures asuva Rahvamajanduse ja Riigiteenistuse Akadeemia Loode piirkonna (Sankt-Peterburg) Instituudis tutvustati Tallinna Tõnismäe Reaalkooli ja Lasnamäe Gümnaasiumi õpilastele. Kohtumisel Tallinna linnasekretäri Toomas Sepaga oli teemaks kohalike omavalitsuste roll hariduse korraldamisel, Tallinna linna- volikogu liige ja Tallinna Tõnismäe Reaalkooli direktor Niina Sõtnik rääkis gümnasistide ettevalmistusest kõrgkooli astumiseks.

Külalistele tehti ka põhjalik linnaekskursioon, peterburglastele tutvustati vanalinna vaatamsiväärsusi, Piritat, lauluväljakut ja Lasnamäe elurajooni.

Sel aastal on plaanis instituudi rahvale veel kolme samalaadse koolitusseminari korrraldamine.

Peterburi üliõpilaste ja õppejõudude Tallinnas viibimist vaata SIIT