Arengukoostööprojekt “Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul”

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 13. novembrist kuni 19. novembrini 2016. a. arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeninduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames nelja Uganda esindaja koolitusvisiidi Tallinnasse ja Eestisse. Koolitusvisiit toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi ja Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži kõrged ametnikud. Kahjuks viies Uganda delegatsiooni liige, Mbarara linnasekretär, haigestus vahetult enne Eestisse sõitu ning arstid ei lubanud tal seekordsel koolitusvisiidil osaleda.

Uganda ja Eesti ühise arengukoostööprojekti esimese koolituvisiidi eesmärgiks oli Tallinna ning Eesti omavalitsuste ja riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste ja erineva tasemega teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Lisaks anti Uganda külalistele põhjalik ülevaade nii Eesti kui ka Tallinna e- juhtimisest ja erinevatest e- teenustest.

Ugandalastele tutvustati põhjalikult Tallinna linnavalitsuse teenindussaali ning selle käivitamise, arendamise ja igapäevaste probleemide lahendamisega seotud küsimusi. Vastavad ettekanded ning koolitused viisid läbi projektieksperdid, Tallinna linnasekretär Toomas Sepp ja teenindussaali juhataja Elle Veltmann. Nõmme linnaosavalitsuse teenindussaali ja seal pakutavaid teenuseid tutvustasid linnaosa vanem Tiit Terik ning linnaosa vastavad spetsialistid. Tallinnas tutvustati Ugandalastele veel ka Munitsipaalpolitsei ning Sotsiaal-ja Tervishoiuameti uute teenindussaalide töökorraldust.

Uganda delegatsioon kohtus nii Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa kui ka Linnavolikogu esimees Kalev Kalloga ja osales ka Tallinna Linnavolikogu istungil.

Andmaks külalistele laiemat ülevaadet eriilmelistest teenindussaalidest, tutvustati ugandalastele Politsei-ja Piirivalveameti, Tallinna Tammsaare tee 47 teenindussaali, mis on tõenäoliselt suurim avalikke teenuseid pakkuv teenindussaal Eestis. Ning kuna Tallinna poolse koolituse korraldaja soov oli anda ülevaade avalike teenuste pakkumisest ka väljaspool pealinna, külastasid ugandalased nii Rapla maavalitsust kui ka Rapla vallavalitsust, kus maavanem Tõnis Blank ja maasekretär Ene Matetski ning vallavanem Kalle Toomet ja vallasekretär Ants Soodla tutvustasid avalike teenuste pakkumisega seonduvat nii maavalitsuse kui valla tasandil. Lisaks tutvustati külalistele mitmeid Raplamaa vaatamisväärsusi, nagu näiteks Vigala jõe parvemaja ning juba 19. sajandist pärit Puraviku Veski ja Sepikoda. Raplamaal kogetu kohta andsid ugandalased intervjuu ka ajalehele „Raplamaa Sõnumid“.

Koolitusvisiidi tähtsa osana külastati EV Riigikantseleid, kus istungite osakonna juhataja Aivar Rahno tutvustas Uganda külalistele Eesti e- valitsuse arengut ning Ilona Kään andis ülevaate paberivabast valitsemisest ning kodanike avalduste menetlemisest Riigikantseleis. Samuti oli meeldejäävaks ja suurt huvi tekitavaks e-estonia showroomi külastus.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktori Kaili Terrase ning välisministeeriumi spetsialistide Annika Leegi ja Jaanus Varuga. Külalised andsid ülevaate eelmise ühise arengukoostööprojekti tulemustest ja selle jätkutegevustest Ugandas ning rääkisid oma seekordsel Eesti visiidil saadud kogemustest ning koostööprojekti edasistest sammudest.

Uganda külalised andsid oma tegemistest, siin õpitust ja kogetust intervjuud ajalehtedele „Raplamaa Sõnumid“, „Nõmme Sõnumid“ ja „Pealinn“, Raepressile, kes vastava info üles laadis Tallinna linna kodulehele ning koolitusvisiidiga seonduvat kajastasid saatelõigud Tallinna TV ja TV 3 uudistes.

Kohtumistel Tallinna poolsete projektiekspertidega arutati arengukoostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi Ugandas, avalikke teenuseid pakkuvate teenindussaalide rajamisel ning arendamisel ja arutati ja kooskõlastati koolitusteemade valikut järgmiseks visiidiks.

Koostööpartnerid leppisid kokku, et Tallinna ekspertide delegatsiooni visiit Ugandasse planeeritakse esialgselt korraldada 19.-28. märtsil 2017, mille käigus vastavalt arengukoostöö programmile kohtutakse Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumi ministri ja kantsleri ning teiste juhtivametnikega, kirjutatakse alla Ühiste Kavatsuste Protokoll, nõustatakse teenindussaalidega tegelevaid spetsialiste nii Uganda Avaliku Teenistuse Ministeeriumis kui Jinja ja Mbarara linnades.

Lisaks korraldatud koolitusprogrammile külastasid Uganda delegatsiooni liikmed ka Tallinna Vanalinna ning muid vaatamisväärsusi ning said nautida ka nende jaoks nii eksootilist lumist talve.

FOTOD ja MATERJALID visiidist leiate SIIN ja SIIN (materjalid)

Ajalehe artiklid ja TV kajastused leiate SIIN (tallinn.ee), SIIN (pealinn.ee), SIIN (Rapla Sõnumid), SIIN (Nõmme Sõnumid)  ja SIIN (tv3.ee) ja SIIN (TallinnaTV alates 13:15)

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.