Arengukoostöö projektide rahastamiseks avalike teenuste osutamise tõhustamiseks Uganda kohalikes omavalitsustes

19. mail 2016 esitas SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus (SA TAKK) juhataja projektitaotluse EV Välisministeeriumi poolt 06.05.2016 väljakuulutatud piiratud taotlusvooru : Arengukoostöö projektide rahastamiseks avalike teenuste osutamise tõhustamiseks Uganda kohalikes omavalitsustes.

27. juunil 2016 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 78 SA TAKK esitatud arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeniduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ projektitaotluse ja selle finantseerimise.

29. juunil 2016 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja SA TAKK juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Arengukoostööprojekt kestab kaks aastat 01.08.2016 kuni 31.07.2018. Projekti üldeesmärgiks on avalike teenuste osutamise tõhustamine Uganda KOV-ides ja hilisemalt kogu Uganda riigisektoris ning Tallinna ja Eesti omavalitsuste ja riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste, teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Projekti otsene eesmärk on teeninduskeskuste käivitamine vähemalt kahes Uganda KOV-is ja seeläbi avalike teenuste osutamise efektiivsuse tõstmine. Kuna Uganda haldusreformi raames on tulevikus kavas luua kuus (6) regionaalset riigi keskvõimu asutuste teeniduskeskust, siis on üheks projekti eesmärgiks ka teeniduskeskuste mudeli sobivuse testimine selle laialdasemaks rakendamiseks ka riigisektoris.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.