Arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 16. augustist kuni 25. augustini 2015 arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames kuue Uganda esindaja koolitusvisiidi Tallinnasse ja Eestisse. Koolitusreis toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Uganda Turismiministeeriumi, Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži kõrged ametnikud, Jinja ja Entebbe linnade turismiosakondade juhid ning Jinja ja Entebbe turismiinfopunktide juhid.

Seekordse koolitusreisi eesmärgiks oli kuulata Tallinnas ja TÜ Pärnu Kolledžis teoreetilisi turismialaseid loenguid ja osaleda praktilisel koolitusel Tallinna Turismiinfopunktis, külastada Eesti parimaid maaturismiettevõtteid, turismiinfopunkte ja külastuskeskusi Eesti erinevates maakondades. Lisaks anti Uganda külalistele põhjalik ülevaade Eesti ja Tallinna e- juhtimisest ja erinevatest e-teenustest.

Uganda delegatsiooni liikmetele esinesid teoreetiliste loengutega Haaga-Helia Instituudi lektor Ain Hinsberg, Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Kristen Lahtein, TÜ Pärnu Kolledži Turismiosakonna juhataja Heli Müristaja, Pärnu Linnavalitsuse turismijuht Orvika Reilend ning Tallinna poolsed projekti eksperdid Daily Lehtmets, Varri Väli, Ülle Purga ja Silja Veerme.

EV Riigikantselei istungi osakonna juhataja Aivar Rahno tutvustas Uganda külalistele e- valitsuse arenguid ning Tallinna linnasekretär Toomas Sepp Tallinna e-juhtimist, e-teenuseid, Tallinna linna teenindussaalide tööpõhimõtteid ja arengut, samuti külastati e-estonia showroomi.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi büroo direktori Kaili Terrase ja poliitikaosakonna lauaülema Liis Udaliga. Külalised andsid ülevaate projektitegevustest Ugandas, Jinja ja Entebbe turismiinfopunktide tööst ja arengutest ning andsid Välisministeeriumile üle Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi Ministri kirja sooviga senist edukat koostööd jätkata ja edasi arendada.

Toimus kohtumine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses, kus EAS-i turismiturunduse juht Ott Sarapuu andis külalistele ülevaate Eesti turismi turunduse suundadest, koostööst erinevate turismituru partnerite vahel ning Eesti kui turismisihtmaa tutvustamise erinevatest võimalustest.

Uganda delegatsiooni liikmed tutvusid lisaks Tallinna turismiinfopunktile ka turismiinfopunktidega Pärnus, Paides, Rakveres, Kuressaares, Orissaares ja Leisis, said ülevaate nende tegevustest ja neis jagatavatest infomaterjalidest.

Kuna koolitusreisi üheks eesmärgiks oli tutvustada Eesti maaturismi edukamaid ettevõtteid ning nende koostööd riigi ja omavalitsusasutustega, külastas Uganda delegatsioon Raudsilla Matkakeskust, Käsmu Meremuuseumi, Altja kaluriküla, Palmse ning Vihula mõisaid, Kuusiku Loodustalu, Rakvere Linnust, Paide Ajakeskust, Toosikannu Puhkekeskust ning Parvematkade parvemaja. Lisaks külastati Pärnu linna ja Saaremaad, kus ugandalased said lisaks koolitustele ise osaleda kalapüügil ja toidutegemises, käisid esimest korda elus saunas ning Kaali Meteoriidikraatris Anne Veski kontserdil.

Uganda külalised andsid oma tegemistest, siin õpitust ja kogetust intervjuu ajalehele Saarte Hääl, raadiojaamale Kuma Raadio, Raepressile ning koolitusvisiiti kajastas saatelõik Tallinna TV uudistes.

Kohtumistel Tallinna ekspertidega arutati arengukoostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi Ugandas turismiinfopunktide arendamisel ja samme Uganda turismiteenuste ning Uganda kui turismisihtkoha paremaks tutvustamiseks. Arutati ja kooslõlastati koolitusteemade valikut järgmiseks visiidiks.

Tallinna ekspertide delegatsiooni järgmine visiit Ugandasse on planeeritud 04.-13. oktoobril 2015, mille käigus vastavalt arengukoostöö programmile nõustatakse turismiinfopunktide töötajaid Jinjas, Entebbes ja Mbararas, osaletakse kohtumistel sealsete omavalitsusjuhtide, turismiarendajate ja ettevõtjatega, nõuststakse UTB, UWA ja Jinja ning Entebbe TIC-ide töötajaid ja piirkonna turismiettevõtjaid turismiteenuste pakettide koostamisel ja väljatöötamisel. Kohtutakse Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtidega, UTB, UWA, CSCU juhtide ja turismi spetsilistidega.

Lisaks antakse Tallinna linna poolt Jinjas üle kaks preemiat turismiteemaliste üliõpilastööde konkursside võitjatele.

Visiidi käigus peetakse läbirääkimisi ka võimaliku tulevase jätkuprojekti teemavaldkondade (one stop shop-ide rakendamine Uganda omavalitsustes ja e-teenuste arendamine) üle.

FOTOD ja materjalid visiidist leiate SIIN ja SIIN (materjalid)

Ajalehe artiklid leiate siin: Saarte Hääl , Saarte Hääl (2)

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.