Arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 1. märtsist kuni 10. märtsini 2015 arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames kolme Tallinna eksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusreis toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid Tallinna poolsete turismiekspertidena Ülle Purga ning Varri Väli ja TAKK-i juhataja Kalle Sepp.

Arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna turismiekspertide neljanda Uganda koolitusvisiidi käigus külastati 2014. aasta lõpus avatud turismiinfopunkte Jinjas ja Entebbes. Eksperdid kohtusid Jinja ja Entebbe linnajuhtide ning mõlema linna turismispetsialistide ja turismiinfopunktide töötajatega, arutamaks avatud TIC-ide nelja esimese lahtioleku kuu tulemusi. Tõdeti, et oktoobris 2014 avatud turismiinfopunktid on edukalt käivitunud, on mehitatud kummagi TIC-i puhul kahe töötajaga, on varustatud erinevate turismiteenuseid tutvustavate infomaterjalidega, on korraldatud tagasiside kogumine mõlemas TIC-s külastajate registreerimise osas, Tallinna poolt kingitud tahvelarvutid on TIC-ides igapäevases töös kasutuses koos muu arvuti-ja kontoritehnikaga.

Tallinna ekspertide CSCU-s (Civil Service College Uganda) korraldatud koolitusel osalesid Jinja kahe kõrgkooli turismiüliõpilased, Jinja regiooni turismiettevõtjad, omavalitsuste turismispetsialistid ja TIC-i töötajad, kokku 95 osalejat. Saamalaadsel koolitusel Entebbes osales ligi 30 Entebbe turismiettevõtjat, Entebbe turismiettevõtete Assotsiatsiooni liiget, samuti Entebbe turismispetsialistid ning TIC-i töötajad. Kuna informatsioon TIC-ide edukast käivitumisest Jinjas ja Entebbes oli Uganda omavalitsuste seas levinud, pöördus Mbarara linnavalitsus CSCU ja Tallinna ekspertide poole palvega külastada Mbatrarat ning kohtuda linnajuhtide ja kohalike turismiettevõtjatega, nõustada ja koolitada ka neid Mbarara TIC-i avamiseks ja turismiteenuste arendamiseks. Tallinna delegatsioon kohtus Mbarara abilinnapea, aselinnasekretäri ja kohalike turismiettevõtjatega, nõustas linnajuhte ja turismiettevõtjaid kohaliku TIC-i jaoks väljapakututest sobivaima koha väljavalimisel. Lepiti kokku, et Tallinna eksperdid külastavad Mbararat oma järgmise, 2015. oktoobris toimuva visiidi käigus ja viivad läbi koolituse linna turismitöötajatele ning kohalikele turismiettevõtjatele.

Visiidi käigus allkirjastasid Tallinna, Jinja linnavalitsuse ja Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi esindajad Kokkulepe ning turismiteemaliste tööde Auhinna Statuudi kahe koolituspreemia väljaandmiseks kahele turismiteemalisele üliõpilastööle. 2015. aasta preemiad paneb välja Tallinna linn (TAKK) ja 2016. aasta preemiad Jinja linnavalitsus.

CSCU kui Uganda- poolse põhipartneri esindajatega lepiti kokku Uganda 6-liikmelise (Jinja ja Entebbe TIC-ide ning omavalitsuste turismispetsialisti, CSCU ja UTB kõrge turismitöötaja), delegatsiooni koolitusvisiit Tallinna ja Eestisse juunis k.a., esialgne ajakava, visiidi koolitusprogramm ja tingimused ning lepiti kokku poolte tegevused koolitusvisiidi ettevalmistamiseks.

Visiidi käigus osales Tallinna delegatsioon lisaks erinevatel nõupidamistel ja kohtumistel, mille käigus arutati arengukoostööprojekti edasisi tegevusi. Tallinna delegatsioonil oli taaskord võimalus kohtuda Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ministriga (Uganda esimene asepeaminister) ja kõrgete riigiametnikega, kohtumistel arutati edasise ühise koostööprojekti ning ka võimaliku tulevase jätkuprojekti võimalike teemavaldkondade (one stop shop-ide rakendamine Uganda omavalitsustes ja e-teenuste arendamine) üle. Uganda Avalike Teenuste Ministeerium on väga rahul senise arengukoostööprojekti arengu ning koostöö tulemustega ja on väga huvitatud Eesti kogemuste ülevõtmise jätkamisest ning rakendamisest võimaliku uue koostööprojekti raames. Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi on alustatud vastavasisulise, Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ministri (Uganda esimene asepeaminister) poolse, Eesti Välisministeeriumile suunatud koostöö jätkamist käsitleva kirja ettevalmistamisega.

Tallinna ekspertide kohtumistel Uganda Turismiministeeriumi esindajatega arutati pikendatud koostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi ja samme Uganda turismiteenuste ning Uganda kui turismisihtkoha paremaks tutvustamiseks. Kohtumistel Uganda Turismiameti (UTB/Uganda Tourism Board) asedirektori ning Loodus- ja Keskkonnaameti (UWA/Uganda Wildlife Authority) tegevdirektoriga käsitleti nende institutsioonide turismiteenuste arendamise ja turundamise ning brandingu teemasid, samuti Tallinna ekspertide poolt nimetatud institutsioonide spetsialistidele vastavate koolituste korraldamist oktoobris 2015.

Tallinna ekspertide delegatsiooni järgmine visiit Ugandasse on planeeritud oktoobris 2015. aastal, mille käigus vastavalt pikendatud arengukoostööprogrammile nõustatakse turismiinfopunktide töötajaid Jinjas ja Entebbes ning ka Mbararas, osaletakse kohtumistel sealsete omavalitsusjuhtide, turismiarendajate ja ettevõtjatega, nõuststakse UTB, UWA ja Jinja ning Entebbe TIC-ide töötajaid ja piirkonna turismiettevõtjaid turismiteenuste pakettide koostamisel ja väljatöötamisel, kohtutakse Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtidega, WB (World Bank) Uganda esindajatega, UTB, UWA, CSCU juhtide- ja spetsilistidega, antakse Jinjas üle kaks preemiat turismiteemaliste üliõpilastööde konkursside võitjatele ning peetakse läbirääkimisi ka võimaliku tulevase jätkuprojekti võimalike teemavaldkondade (one stop shop-ide rakendamine Uganda omavalitsustes ja e-teenuste arendamine) üle.

FOTOD ja materjalid visiidist leiate SIIN ja SIIN.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.