Arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 26. oktoobrist kuni 2. novembrini 2014 arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames viie Tallinna eksperdi visiidi Ugandasse. Koolitusreis toimus vastavalt arengukoostööprojekti kinnitatud tegevuskavale ja selle töös osalesid ekspertidena Tallinna linnasekretär Toomas Sepp, Civil Service College Uganda nõunik Ülle Purga, Ettevõtlusameti turismiosakonna turundusbüroo juhtivspetsialist Daily Lehtmets, turismiekspert Varri Väli ja TAKK-i juhataja Kalle Sepp.

2013. aastal käivitunud Uganda arengukoostööprojekti raames toimunud Tallinna turismiekspertide kolmanda Uganda visiidi käigus avati vastavalt programmi tegevuskavas ettenähtule Tallinna eeskujul ja juhtimisel turismiinfopunktid (TIK) Jinja ja Entebbe linnades. Mõlema turismiinfopunkti avamistel osalesid Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi riigiminister, Uganda Turismiministeeriumi esindaja, Uganda presidendi piirkondlikud esindajad, Jinja ning Entebbe linnapead koos Tallinna esindajatega. Pidulikul avamistseremoonial rõhutas Jinja linnapea Mohammed Baswari oma sõnavõtus, et kuigi Jinja linnal on erinevaid koostööprojekte ka mitmete teiste Euroopa riikide ja linnadega, siis koostöö Tallinna ekspertidega on olnud märkimisväärselt kiire ja tulemuslik. Entebbe linnapea Kayanja Vincent de Paul tõstis antud koostööprojekti eeskujuks teistele Uganda omavalitsustele turismivaldkonna ja -teenuste arendamisel.

Visiidi käigus osales Tallinna delegatsioon lisaks erinevatel nõupidamistel ja kohtumistel, millede käigus arutati edasisi projekti tegevusi. Delegatsioon kohtus Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi riigiministri ja kõrgete riigiametnike ning Uganda Turismiministeeriumi esindajatega, arutamaks pikendatud koostööprogrammi edasisi ühiseid tegevusi ja samme. Uganda Turismiameti (UTB/Uganda Tourism Board) direktori ning Loodus- ja Keskkonnaameti (UWA/Uganda Wildlife Authority) direktoriga kohtumisel käsitleti turismiteenuste pakettide arendamise ja turundamise teemasid. Külastades Jinja Hotelli- ja Turismiinstituuti (The Hotel and Tourism Training Institute) ja osaledes nõupidamisel kooli juhtkonnaga, arutati kooli õpilast praktiseerimise võimalusi vastavatud turusmiinfo punktides. Tallinna linnasekretär lubas välja panna kaks rahalist auhinda turismikooli õpilastele turismiteenustepakettide arendamise teemaliste ja TIK-ide arendamise teemaliste tööde konkursile. Samalaadse lubaduse andis ka Jinja linnasekretär. Konkursitööde tingimused täpsustataks järgmise visiidi ajaks veebruariks 2015. Huvitav kohtumine toimus Mukono linnapea Johnson Muyanja’ga, kes on ühtlasi ka Uganda Linnade Liidu president, mille käigus arutleti ja otsiti võimalikke tulevasi koostöö ning kokkupuute kohti omavalitsuste ja omavalitsusorganisatsioonide vahel. Samuti arutati kohtumistel Jinja ja Entebbe linnajuhtidega Tallinna ekspertide järgmise, veebruari kuu visiidi tegevusi käivitatud turismiinfopunktides ning TIK-ide kodulehekülgede ülesehitamist ja täiendamist.

Tallinna ekspertide delegatsioon külastas peatselt, novembrikuul avatava Uganda Avaliku Teenistuse Kolledži (CSCU/Civil Service College Uganda) õppehooneid ning osales juhtkonna koosolekul, mille käigus tehti omapoolsed ettepanekud õppeprogrammide ja võimalike pakutavate teenuste arendamiseks.

Tallinna delegatsiooni järgmine visiit Ugandasse toimub veebruaris 2015. aastal, mille käigus vastavalt äsja pikendatud arengukoostööprogrammile nõustatakse turismiinfopunktide töötajaid Jinjas ja Entebbes, osaletakse kohtumistel kohapealsete turismiarendajate ja ettevõtjatega, nõuststakse TIK-ide töötajaid ja kohapealseid turismiettevõtjaid turismiteenuste pakettide koostamisel ja väljatöötamisel, kohtutaks Turismiinstituudi juhtkonna ning Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi juhtidega, avalike teenuste arendamise ja nende elanikele parema kättesaadavuse võimaldamise osas ning loomulikult Jinja ning Entebbe linnajuhtidega.

FOTOD, materjali ja lisaartikli visiidist leiate SIINSIIN ja SIIN.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.