Arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamine

25. juunil 2014 esitas SA TAKK juhataja Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale taotluse arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamiseks ühe aasta võrra ning lisarahastuse eraldamiseks.

29. septembril 2014 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 142 arengukoostööprojekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kuni 20. oktoobrini 2015 ning lisarahastuse eraldamise. 9.oktoobril 2014 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja TAKK-i juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.