Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas Alma-Ata Akimati delegatsiooni Tallinna visiidi

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 19.-21.05.2014 Alma-Ata Akimati delegatsiooni Tallinna visiidi. Alma-Ata delegatsiooni visiidi eesmärgiks oli Tallinna linnavalitsuse poolse linnakodanike ning kolmanda sektori organisatsioonide otsuste tegemisse kaasamise ning Tallinna e-teenuste arendamisega tutvumine. Kohtuti Tallinna linnasekretäri- ja arengudirektori, Eesti Mittetulundus Ühenduste Liidu ja Linnalabori esindajatega ning Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse juhtidega. Tallinna visiidi tulemusena esitas Alma-Ata Informatsiooni ja Analüüsi Keskus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskusele ettepaneku allkirjastada koostöömemorandum kogemuste vahetamise, jagamise ning koolituste korraldamise eesmärgil. Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus Nõukogu kiitis oma 03.06.2014 toimunud koosolekul koostöömemorandumi heaks.

Fotosid leiate SIIN