Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames kolme Tallinna esindaja visiidi Ugandasse

Tallinna delegatsioon visiit Ugandasse 08.-15.12. 2013

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 08.-15.12.2013 arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames kolme Tallinna esindaja visiidi Ugandasse.

TAKK-i juhitud kolmeliikmeline (Ülle Purga, Varri Väli ja Kalle Sepp) Tallinna delegatsioon osales ning esines visiidi käigus II-l Uganda Avaliku Sektori Innovatsioonikonverentsil kahe ettekandega : Kalle Sepp „One Stop Tourism Information Centres“ ja Ülle Purga „Estonian ICT – The case of Estonia“, lisaks kohtuti Turismiministeeriumi ja Uganda Turismiameti esindajatega, Avalike Teenuste Ministeeriumi ja Avaliku Teenistuse Kolledži esindajatega, Jinja, Entebbe, Kabale, Mukono, Kasese ja teiste tulevikus koostööst huvitatud linnapeade ja linnaametnikega.

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse ja Tallinna Linnavalitsuse toetavat ning positiivset rolli Uganda kohalike omavalitsuste partnerina ning koolitajana märkis ära oma konverentsi avakõnes ka Uganda peaminister Amama Mbabazi.

Visiidi käigus külastati ja hinnati turismiinfopunktide võimalikke ruume Kampalas ja Jinjas ning lepiti kokku arengukoostöö programmi järgmise visiidi (aprill 2014) tegevuskava ja koolitusvajadused. Kalle Sepp, Ülle Purga ja Varri Väli esinesid Jinja Linnavalitsuses ettekannetega Tallinna ja Eesti turismi arengutest ning turismiinfopunktide osatähtsuset.

Jinja linn on oma 2014. aasta eelarves juba eraldanud vahendid turismiinfopunkti avamiseks Jinja Linnavalitsuse ruumides.

Kohtumisel Maailmapanga esindajaga arutati koostöö (esialgse ettepaneku kohaselt Jinjas) võimalikkust tulevikus, mille täpsem arutelu toimub aprillis 2014.

Uganda Avalike Teenuste Ministeerium ning Turismiministeerium ja kohaliku omavalitsuse esindajad Kampalas, Jinjas, Entebbes Kaseses jm. on väga huvitatud ka arengukoostöö programmi jätkuprojekti käivitamisest.

Entebbe linnapea esitas Tallinna deleatsiooni juhile K. Sepale kirjaliku ettepaneku koostööks turismisektori arendamiseks ja turismiinfopunkti rajamiseks Entebbes Tallinna eeskujul. Lepiti kokku, et aprilli 2014 visiidi käigus külastataks Entebbe linna pikemalt.

Tallinna delegatsiooni liikmed andsid mitu intervjuud kohalikule meediale.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisamaterjalid leiate SIIN

Fotosid saate vaadata ka SIIN