Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames 8 Uganda omavalitsusjuhi ja kõrge riigiametniku visiidi Tallinnasse ja Lääne-Eestisse

Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus korraldas 30.08-07.09. 2013 arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames 8 Uganda omavalitsusjuhi ja kõrge riigiametniku visiidi Tallinnasse ja Lääne-Eestisse.

Uganda omavalitsusjuhtide ja kõrgete riigiametnike visiidi käigus kohtuti Saaremaa maavanem Kaido Kaasiku ning maasekretär Jaan Leivategijaga arutamaks Saaremaa turismi arendamisega seotud küsimusi, tutvuti Saaremaa turismiinfopunkti töö ja selle tulevikuplaanidega, külastati Uueelu puhketalu.

Riigikantselei istungiosakonna juhataja Aivar Rahno tutvustas Uganda delegatsioonile Vabariigi Valitsuse istungite saalis Eesti e-valitsust ja e-juhtimist, külalised kohtusid Tallinna linnapea Edgar Savisaarega, linnasekretär Toomas Sepp tutvustas Tallinna linnavalitsuse teenindussaali tööpõhimõtteid ning tallinnlastele pakutavaid e-teenuseid, tutvuti teenindussaali tööga Lasnamäe linnaosa Valitsuses ja külastati IKT Demokeskust. Tallinna turismiosakonna turundusjuht Helena Tšistova-Pohlak ja turismiinfokeskuse juhataja Katrin Steinmann andsid ülevaate Tallinna turismimajanduse arengutest ning turismiinfokeskuse tööst ning arengutest. Külastati Tallinna turismiinfopunkti. Külalised kohtusid EAS-i Turismiarenduskeskuses turismiturunduse juhi Annely Altebergi ja Katre Purgaga, kes tutvustasid Eesti turismisektori arengut ja tuleviku perspektiive. Kohtuti Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo lauaülema Kaili Terrase ja büroo ametniku Reigo Ginteriga, arutati arengukoostöö projekti rakendamist ja edasisi koostöö võimalusi.

Koos Tallinna linnasekretäri ja Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse juhtidega toimus ühine ajurünnak/ workshop, kus arutati arengukoostööprojekti strateegiat ning kooskõlastati poolte edasisi tegevusi.

Uganda delegatsiooni liikmed kohtusid ajakirjanikega nii Saaremaal kui Tallinnas ning andsid intervjuud Tallinna TV-le.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

 

Esitlused leiate SIIN  |  Fotod leiate SIIN ja SIIN  |  NewVision artikkel SIIN