Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ja Uganda Turismiministeeriumi esindajate Jane Mwesiga Kyarisiima ja Mary Grace Aulo Mbabazi visiit Tallinnasse ja Lääne- Eestisse

Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ja Uganda Turismiministeeriumi esindajate Jane Mwesiga Kyarisiima ja Mary Grace Aulo Mbabazi visiit Tallinnasse ja Lääne- Eestisse

11.-17.07.2013 viibisid arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ raames Tallinnas ja Lääne- Eestis Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi ja Uganda Turismiministeeriumi esindajad Jane Mwesiga Kyarisiima ja Mary Grace Aulo Mbabazi. Visiidi käigus tutvustas Tallinna linnasekretär Toomas Sepp külalistele Linnavalitsuse teenindussaali tööpõhimõtteid ja arenguperspektiive ning e-teenuseid, turismiosakonna turundusjuht Helena Tšistova-Pohlak ja turismiinfokeskuse juhataja Katrin Steinmann andsid ülevaate Tallinna turismimajanduse arengutest ning turismiinfokeskuse arengutest. Kohtuti Eesti Välisministeeriumi Arengukoostöö ja humanitaarabi büroo lauaülema Marju Tooding ja büroo ametniku Reigo Ginteriga arutamaks arengukoostöö projekti rakendamist ja ühist koostööd.

Kohtuti EAS-i Turismiarenduskeskuses turismiturunduse juhi Annely Altebergi ja Katre Purgaga, arutati Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse juhtidega arengukoostööprojekti strateegiat ning kooskõlastati poolte tegevusi. Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse juhataja Kalle Sepp ja Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumi esindaja Jane Mwesiga Kyarisiima allkirjastasid arengukoostööprojekti tegevusi hõlmava Ühiste Kavatsuste Protokolli (Memorandum of Understanding).

Uganda külalised tutvusid ka Muhu, Orissaare ning Kuresaare turismiinfopunktide töö ja kogu Saaremaa turismisektori arenguperspektiividega. Külastati nii Saaremaa kui Tallinna vaatamisväärsusi ja Tallinna vanalinna.

Uganda külalised kohtusid ajakirjanikega ning andsid intervjuu Tallinna TV-le.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.