Arengukoostööprojekt „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“

Arengukoostööprojekt „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“

Eesti Välisministeerium kuulutas 25. märtsil 2013 välja piiratud taotlusvooru arengukoostöö projektide rahastamiseks Ugandas 2013. -2014. aastal. Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus esitas taotlusvooru rahastamise saamiseks koostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“.

Arengukoostöörojekti sisu kokkuvõte : Uganda pealinnas Kampalas ja selle lähiomavalitsuses vähemalt kahe turismiinfopunkti rajamine Tallinna turismiinfopunkti ja teenindussaalide eeskujul; Uganda omavalitsusdelegatsioonidele Tallinna ja Eesti turismiinfopunktide ja teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Projekti eesmärk on kahe turismiinfopunkti käivitamine ja arendamine, seeläbi turismiobjektide külastatavuse tõstmine ca 7%, kaasaegsete IKT lahenduste kasutamine infopunktides, turismiteenuste laiaulatuslikum teadvustamine. Projekti raames korraldatakse kaks Uganda delegatsiooni koolitusreisi Eestisse ja kolm Tallinna spetsialistide poolt läbiviidavat koolitust ja nõustamist Ugandas. Projekti pikkuseks on 16 kuud, koostööprojekt algas 20. juunil 2013 ning projekti lõpptähtaeg on 20. oktoober 2014.

14. juunil 2013 rahuldas Eesti Välisministeerium Tallinna Arengu- ja Koolituskeskuse taotluse arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “ rahastamise kohta Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest. Arengukoostööprojekti kogumaksumus on 46 474 eurot.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.