19. mail 2016 esitas SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus (SA TAKK) juhataja projektitaotluse EV Välisministeeriumi poolt 06.05.2016 väljakuulutatud piiratud taotlusvooru : Arengukoostöö projektide rahastamiseks avalike teenuste osutamise tõhustamiseks Uganda kohalikes omavalitsustes.

27. juunil 2016 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 78 SA TAKK esitatud arengukoostööprojekti „Uganda kohalike omavalitsuste teeniduskeskuste (one-stop- shop keskused avalike teenuste osutamiseks) rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ projektitaotluse ja selle finantseerimise.

29. juunil 2016 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja SA TAKK juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Arengukoostööprojekt kestab kaks aastat 01.08.2016 kuni 31.07.2018. Projekti üldeesmärgiks on avalike teenuste osutamise tõhustamine Uganda KOV-ides ja hilisemalt kogu Uganda riigisektoris ning Tallinna ja Eesti omavalitsuste ja riigiasutuste avalike teenuste osutamise kogemuste, teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine. Projekti otsene eesmärk on teeninduskeskuste käivitamine vähemalt kahes Uganda KOV-is ja seeläbi avalike teenuste osutamise efektiivsuse tõstmine. Kuna Uganda haldusreformi raames on tulevikus kavas luua kuus (6) regionaalset riigi keskvõimu asutuste teeniduskeskust, siis on üheks projekti eesmärgiks ka teeniduskeskuste mudeli sobivuse testimine selle laialdasemaks rakendamiseks ka riigisektoris.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


21. detsembril 2015 kinnitas Eesti Vabariigi välisminister oma käskkirjaga nr 221 SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskuse projekti nr 16-2013-A „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ lõpparuande. Seega on Eesti ja Uganda arengukoostööprojekt „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ edukalt lõpetatud.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


25. juunil 2014 esitas SA TAKK juhataja Eesti Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale taotluse arengukoostööprojekti „Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul“ pikendamiseks ühe aasta võrra ning lisarahastuse eraldamiseks.

29. septembril 2014 kinnitas Eesti välisminister oma käskkirjaga nr 142 arengukoostööprojekti abikõlbulikkuse perioodi pikendamise kuni 20. oktoobrini 2015 ning lisarahastuse eraldamise. 9.oktoobril 2014 allkirjastasid Välisministeeriumi välismajanduspoliituka ja arengukoostööküsimuste asekantsler Väino Reinart ja TAKK-i juhatuse liige Kalle Sepp vastavasisulise lepingu.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.


Sihtasutus Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus alustab koostöös Uganda Avalike Teenuste Ministeeriumiga arengukoostööprojekti „ Uganda turismiinfopunktide rajamine ja nende võimekuse tõstmine Tallinna eeskujul “. Koostööprojekt kestab 16 kuud, 20. juunist 2013 kuni 20. oktoobrini 2014. Projekti eesmärgid on Uganda pealinnas Kampalas ja selle lähiomavalitsuses vähemalt kahe turismiinfopunkti rajamine Tallinna turismiinfopunkti ja teenindussaalide eeskujul, Uganda omavalitsusdelegatsioonidele Tallinna ja Eesti turismiinfopunktide ja teenindussaalide töökorralduse ning seal kasutatavate IKT lahenduste tutvustamine, kaasaegsete IKT lahenduste kasutamine infopunktides ning turismiteenuste laiaulatuslikum teadvustamine.

Koostööprojekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

vaata lähemalt...


Hea külaline, uudistaja, võimalik koostööpartner!

Tere tulemast meie kodulehele!

Uusajast alates on kuulunud sellised mõisted, nagu areng, progress, moderniseerimine, innovatsioon Lääne tsivilisatsiooni igapäevaellu. Linnad omakorda on olnud peamised arenguvõimendid. Tallinna tõusmine Euroopa majandus- ja poliitilisele kaardile on olnud seotud kunagiste hansalinnade võrgustikuga. Läänemere tähtsaks gateway’ks on Tallinn jäänud tänaseni. Ent Tallinn peab ka ise arenema ja kohanema 21. sajandi väljakutsetega. Kuidas positsioneerida suhetes teiste Läänemere tähtsate keskustega, missugune on Tallinna roll ja tähendus lähiregioonis ja Eestis endas, mis Tallinna ajaloos ja tänapäevas on õpetlik teistele linnadele, kas Tallinnal võiks olla mingi eriline missioon või initsiatiiv – need on põhilised teemad, mille käsitlemiseks on ellu kutsutud Tallinna Arendus- ja Koolituskeskus. 
Tegemist on think tank tüüpi sihtasutusega, mille eesmärgiks on toetada Tallinna valitsemist linnakodanike huvides ideede, kontseptide ja lahendusvariantide pakkumisega, kaasates erinevate alade asjatundjaid, korraldades asjaomaseid koolitusi, konverentse ja ümarlaudu ning edendades Tallinna rahvusvahelist kuvandit.
Tallinn on väärt olema pealinn ja peaga linn – see on meie tegevuse juhtmõte.
 
Liituge meiega! Hüva nõu nagu ka kriitiline meel on alati hinnas.
 
Teie,
Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus
 

 

SA TAKK Põhikiri 

 

KONTAKT

SA Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus

Paldiski mnt 48a
10614 Tallinn
telefon +372 640 4543
fax +372 672 0191
e-post: info@takk.ee
www.takk.ee

 


UUDISED

  • SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 1. novembril 2016.a. Kultuurikatlas rahvusvahelise konverentsi „Omavalitsuste ja kohalike pankade roll Euroopa Investeerimiskava toetamisel“
  • SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus korraldas 19.08 - 22.08.2016 BBC ajakirjaniku Yasemen Kaner-White (Suurbritannia) visiidi Tallinnasse.
  • 19. mail 2016 esitas SA Tallinna Arengu-ja Koolituskeskus (SA TAKK) juhataja projektitaotluse EV Välisministeeriumi poolt 06.05.2016 väljakuulutatud piiratud taotlusvooru : Arengukoostöö projektide rahastamiseks avalike teenuste osutamise tõhustamiseks Uganda kohalikes omavalitsustes.

vaata lähemalt...